Skip to Main Content – Keyboard Accessible

§ 3.340 Teljes és tartós teljes minősítés és munkaképtelenség.

(a) Teljes rokkantsági minősítés –

(1) Általános. Teljes rokkantság akkor áll fenn, ha olyan szellemi vagy testi károsodás áll fenn, amely elegendő ahhoz, hogy egy átlagos személy számára lehetetlenné tegye a lényegében jövedelemszerző foglalkozás gyakorlását. A teljes rokkantság lehet tartós vagy nem tartós. Átmeneti súlyosbodások vagy akut fertőző betegségek esetén általában nem adható teljes minősítés, kivéve, ha azt a táblázat kifejezetten előírja.

(2) A fogyatékossági besorolások ütemezése. Teljes minősítés engedélyezett minden olyan fogyatékosság vagy fogyatékosságok kombinációja esetén, amelyre a fogyatékossági minősítési jegyzék 100 százalékos értékelést ír elő, vagy kisebb fogyatékosság esetén, ha a minősítési jegyzék 16. bekezdésének 5. oldalán szereplő követelmények fennállnak, vagy ha nyugdíjak esetén a jegyzék 17. bekezdésének 5. oldalán szereplő követelmények teljesülnek.

(3) A teljes rokkantság minősítése az előzmények alapján. Olyan fogyatékosság esetén, amely a közelmúltban javuláson ment keresztül, a teljes rokkantság minősítése elvégezhető, feltéve, hogy:

(i) A fogyatékosságnak a múltban kellően súlyosnak kellett lennie ahhoz, hogy a teljes rokkantság minősítését indokolja;

(ii) A fogyatékosságnak hosszabb, folyamatos vagy időszakos kórházi kezelést kellett igényelnie, vagy legalább 1 évig teljes munkaképtelenséget okozott, vagy visszatérő, súlyos, gyakori vagy elhúzódó súlyosbodásoknak volt kitéve; és

(iii) a minősítő ügynökség véleménye szerint a fizikai állapot közelmúltbeli javulása ellenére a veterán képtelen lesz arra, hogy lényegében jövedelemszerző foglalkozáshoz alkalmazkodjon. Megfelelően figyelembe kell venni a teljesen munkaképtelenné tevő súlyosbodások gyakoriságát és időtartamát az eredeti betegség vagy sérülés kialakulása óta, valamint a kezelés céljából történő kórházi kezelés időszakát annak meghatározásakor, hogy egy átlagos személy képes lett volna-e visszaállítani magát egy lényegesen jövedelmező foglalkozásra.

b) Tartós teljes rokkantság. Tartós teljes rokkantságot akkor kell feltételezni, ha az ilyen károsodás ésszerűen biztos, hogy a rokkant személy egész életében fennáll. Mindkét kéz, vagy mindkét láb, vagy az egyik kéz és az egyik láb, vagy mindkét szem látásának tartós elvesztése vagy használatának elvesztése, vagy tartósan magatehetetlenné vagy ágyhoz kötötté válása tartós teljes fogyatékosságnak minősül. A tartósan fennálló, ténylegesen teljes munkaképtelenséget okozó betegségeket és sérüléseket akkor kell tartósan és teljesen munkaképtelennek tekinteni, ha a kezelés hatására bekövetkező tartós javulás valószínűsége csekély. Nem adható tartós teljes rokkantsági besorolás akut fertőző betegségből, balesetből vagy sérülésből eredő munkaképtelenség miatt, kivéve, ha az elismert kombinációk egyike vagy a végtagok vagy a látás tartós elvesztése áll fenn, vagy a személy a szó szoros értelmében tartósan tehetetlen vagy ágyhoz kötött, vagy ha ésszerűen biztos, hogy az akut vagy átmeneti tünetek enyhülése után a maradványok révén a rokkantság teljes és visszafordíthatatlan mértéke következik be. A fogyatékos személy életkora figyelembe vehető az állandóság meghatározásakor.

c) Biztosítási minősítés. A tartós és teljes rokkantság biztosítási célú minősítése nincs hatással a kártérítésre vagy nyugdíjra vonatkozó minősítésre.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.