[Vaginala sammandragningar vid kvinnlig orgasm]

Masters och Johnson (1966) beskrev 3-15 rytmiska sammandragningar av den orgasmiska plattformen i den yttre tredjedelen av slidan som den fysiologiska grunden för kvinnlig orgasm. Bohlen et al. (1982) har i en nyare undersökning registrerat upp till 34 ytterligare oregelbundna bäckenkontraktioner hos vissa försökspersoner under ”långa orgasmer”. Hos vissa försökspersoner förekom inga sammandragningar under deras orgastiska upplevelse. Våra egna resultat bygger på de tjeckiska sexologiska frågeformulären SGZ och SFZ/K, som innehåller frågor om subjektiva upplevelser av vaginala sammandragningar eller pulsering under orgasm. I ett urval av 200 kvinnor som behandlades för neurotiska störningar rapporterade cirka 60 % sådana sammandragningar eller pulserande rörelser. I ett urval av 100 kvinnliga hälsovårdare och rådgivare rapporterades sammandragningar i 80 % av fallen. Sammandragningar tycks ofta åtfölja den subjektiva upplevelsen av kvinnlig orgasm, men är inte ett nödvändigt villkor för den. Vissa kvinnor upplever sin orgasm regelbundet utan sammandragningar och andra rapporterar att de har sammandragningar under orgasm endast ibland.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.