[Vaginal contractions in female orgasm]

Masters i Johnson (1966) opisali 3-15 rytmicznych skurczów platformy orgazmicznej w zewnętrznej trzeciej części pochwy jako fizjologiczne podstawy kobiecego orgazmu. Bohlen et al. (1982) w nowszych badaniach zarejestrowali u niektórych badanych podczas „długich orgazmów” do 34 dodatkowych nieregularnych skurczów miednicy. U niektórych badanych nie wystąpiły żadne skurcze podczas przeżywania orgazmu. Wyniki własne oparte są na czeskich kwestionariuszach seksuologicznych SGZ i SFZ/K, które zawierają pytania o subiektywne odczuwanie skurczów lub pulsowania pochwy podczas orgazmu. W próbie 200 kobiet leczonych z powodu zaburzeń nerwicowych około 60% zgłaszało takie skurcze lub pulsowanie. W próbie 100 pracownic służby zdrowia i doradczyń, skurcze były zgłaszane u 80%. Skurcze wydają się często towarzyszyć subiektywnemu przeżywaniu orgazmu kobiecego, ale nie są jego warunkiem koniecznym. Niektóre kobiety przeżywają swój orgazm regularnie bez skurczów, a niektóre zgłaszają występowanie skurczów podczas orgazmu tylko sporadycznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.