De tre hemligheterna för att lyckas med ledarskapsvisioner

Använd dessa tre färdigheter för att definiera och genomföra din ledarskapsvision.

Uppförandet av ledarskapsvisioner kan vara en av de svåraste kärnkompetenserna för ledare att utveckla. För att framgångsrikt genomföra din ledarskapsvision måste du kunna definiera visionen, strategin och den taktiska planen för din organisation och sedan effektivt kommunicera den till ditt team på ett sätt som engagerar och fokuserar dem kring ett gemensamt mål. De tre hemligheterna för att framgångsrikt genomföra din ledarskapsvision är att definiera och kommunicera din vision, strategisk vision samt att planera och prioritera långsiktiga mål.

Ledarskapsvisionens hemlighet nr 1: Definiera och kommunicera visionen

Vad händer när du leder ett team utan vision? Det slutar med att alla arbetar, och ofta arbetar de ganska hårt, men viktiga mål uppnås aldrig. En vision samlar teamet under ett gemensamt mål så att teamet inte bara arbetar, utan arbetar tillsammans för att skapa något som för dig närmare förverkligandet av din ledarskapsvision.

Ledarskapsvisionen är en livlig, eftersträvansvärd bild av din organisations framtid. Den är långsiktig och mätbar. Din vision är ett svar på frågan: Vart är vi på väg? Du måste vara kristallklar i din definition av hur den destinationen ser ut, även om du ännu inte vet exakt hur du ska ta dig dit. Denna definition ger dig och ditt team möjlighet att veta exakt var ni befinner er inom visionen vid varje given tidpunkt och om ni kommer närmare eller längre bort från målet. Målet måste vara spännande, inte bara för dig och de personer i din ledningsgrupp som kanske har hjälpt dig att utforma det, utan också för de personer som har till uppgift att förverkliga det. Det räcker inte med att bara definiera en vision, du måste också skapa ett engagemang från ditt team och dina intressenter för att genomföra den.

SpaceX är en flyg- och rymdorganisation med visionen att möjliggöra mänskligt liv på Mars. Det finns många hinder på teamets väg för att uppnå den visionen. Framsteg i mänsklig förståelse och teknik för att upprätthålla liv på resan till den röda planeten har ännu inte uppnåtts. Det avskräcker inte individerna i SpaceX-teamet från att försöka eftersom de, som de uttrycker det på sin webbplats, ”grundades i tron att en framtid där mänskligheten är ute och utforskar stjärnorna är i grunden mer spännande än en framtid där vi inte är det”. Inspirerande? Absolut.

Anslutningen börjar med hur tydlig och spännande din ledarskapsvision är, men den upprätthålls bara genom det sätt på vilket du kommunicerar den, firar den och lever den varje dag. Människor måste förstå din ledarskapsvision, påminnas om den och se hur din roll modellerar din vision för att förbli personligt investerade i den. Men kanske viktigast av allt är att de måste förstå sammanhanget och dess övergripande avsikt. De måste förstå varför. Varför är vi på väg dit?

Ledarskapsvisionens hemlighet nr 2: Strategiskt tänkande

När en finansiell nyhetstidning frågade chefer om vad som gör världens mest respekterade företag verkligt stora är de främsta faktorerna de nämner att de har en stark ledning och en sund affärsstrategi. Även om ett bra strategiskt tänkande kan vara en av de mest sällsynta ledaregenskaperna är det definitivt en av de viktigaste.

Din strategi definierar hur du ska uppnå din ledarskapsvision baserat på ett antal interna och externa faktorer. Vision är sökandet efter mening. Strategi är den väg som vi tar för att nå dit. Det är helt enkelt sökandet efter fördelar, och det säkerställer också att du planerar för potentiella problem på din marknad. Båda dessa saker väger tungt i vårt strategiska tänkande eftersom strategin aldrig kan genomföras i avsaknad av en destination, och destinationen kan inte nås utan en tydlig väg.

Strategiskt tänkande kan utvecklas genom att konstruera ”minnen av framtiden”. När du tänker tillbaka på ett av dina bästa tidigare minnen, vad kommer du då att tänka på? Du kanske livligt ser människor som du delar minnet med, ser din omgivning och känner de sevärdheter, ljud och lukter som fanns runt omkring dig vid den tidpunkten. Minns du hur du kände dig under detta minne?

Det är precis den klarhet du behöver för att skapa ditt minne av framtiden. Vad är det du ser, hör, upplever och känner? Gör din ledarskapsvision så tydlig som om den redan har inträffat för dig, och sedan kan du börja konstruera rutten – strategin – som kommer att ta dig dit. Denna väg bör vara en två- till treårig resa, och du måste kunna mäta dina framsteg.

Att vara en stor strategisk tänkare innebär inte att man kan göra allting själv. Det är faktiskt tvärtom. Du måste alltid hitta sätt att få in olika åsikter och perspektiv på din verksamhet för att informera ditt tänkande. Dina direkta medarbetare och externa rådgivare kan hjälpa dig att identifiera att dina idéer och antaganden är fria från bekräftelsebias, eller att du är villig att gå ifrån flocken i din bransch.

Leadership Vision Secret #3: Planerar och prioriterar

En aspirerande ung chef i en liten amerikansk organisation för medicinska förnödenheter fick erfara på det hårda sättet hur visioner och strategier utan en plan leder till utbrändhet och frustration. Han började arbeta för organisationen till stor del för att han kände sig kopplad till energin hos vd:n som var innovativ, energisk och full av bra idéer. Den unge mannen kände sig tvingad att arbeta under honom som en förebild och mentor. Han var till en början extatisk över att få jobbet, och det första året verkade ge honom chansen att delta i en spännande tillväxt. Chefen älskade att lära känna branschen och att arbeta med sina kollegor. Han trodde på VD:s ledarskapsvision och på organisationens uppdrag och det kändes verkligen som om han skulle få inflytande.

Men när det första året övergick till det andra började chefen känna slitaget av missbrukad tid och ofokuserad energi. VD:n kom ständigt med nya fantastiska idéer – idéer som aldrig lämnade konferensrummet. På grund av bristen på struktur, fokus och uppföljning, skulle vd:n helt enkelt föra fram idén utan att tilldela någon ansvar eller struktur. Som ett resultat av missriktade mål blev denna unga man och resten av teamet överansträngda och frustrerade. De rörde sig avtrubbat från en veckans idé till en annan och slutförde aldrig riktigt ett projekt eller firade en seger.

Ditt team behöver struktur och en plan för att genomföra din ledarskapsvision. De behöver uppnå avslut och viktiga vinster relaterade till sitt arbete, som de dagligen lägger sin energi och expertis på att utföra.

Upptäck de 7 stegen för effektiv planering när du beställer The Leadership Habit

Din ledarskapsvision är det som driver ditt teams handlingar, och även om interna och externa faktorer kan tvinga dig att justera din strategi och dina planer, bör uppdraget förbli oförändrat. Definiera en tydlig och övertygande ledarskapsvision som du och ditt team kan stödja med entusiasm. Kommunicera den sedan och visa kontinuerligt ditt eget engagemang för visionen. Tänk strategiskt på de faktorer som driver din organisation eller ditt team och utveckla en strategisk plan som är realistiskt optimistisk, opartisk och påverkad av flera olika perspektiv. Hur väl du lyckas med din strategi kommer att avgöras av hur väl du genomför och övervakar dina årliga planer och nyckelinitiativ.

Kärnkompetens: : Utför vision

Hänsyn till ett brett spektrum av interna och externa faktorer när du skapar strategier och genomför planer. Översätter affärsvision och strategi till planer och sekvenserade prioriteringar för att på bästa sätt leverera resultat och utnyttja resurser.

Exekverar ledarskapsvision Kompetenskunskaper

  • Definiera och kommunicera visionen: Kommunicerar en övertygande bild av framtiden som förbinder och motiverar andra till handling.
  • Strategiskt tänkande: Ser den stora bilden av framtida möjligheter och skapar strategiska kopplingar som leder till konkurrensfördelar.
  • Planerar och prioriterar: Formulerar mål och prioriteringar, genomför och övervakar planer i linje med organisationens långsiktiga strategi.

Executes Leadership Vision Toolkit

För att få teamet att tänka på visioner och kommunicera en övertygande bild av framtiden kan du underlätta följande övning:

  1. Utdela smågrupper (högst sex medlemmar i varje grupp) och låt varje grupp välja en facilitator.
  2. Förfrågan till varje grupp är att ta fram en eftersträvansvärd rubrik och en visuell berättelse om er organisation tio år framåt i tiden.
  3. Ansätt några minuter för individuellt tänkande, och sedan väljer gruppens facilitator ut en person som börjar berättelsen.
  4. Berättelsen fortsätter att byggas upp när den rör sig runt i gruppen och varje medlem lägger till detaljer till berättelsen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.