De 3 geheimen van een succesvolle leiderschapsvisie

Toep deze 3 vaardigheden toe om uw leiderschapsvisie te definiëren en uit te voeren.

Het uitvoeren van een leiderschapsvisie is misschien wel een van de moeilijkste kerncompetenties voor leiders om te ontwikkelen. Om uw leiderschapsvisie met succes uit te voeren, moet u in staat zijn om de visie, de strategie en het tactische plan voor uw organisatie te definiëren en vervolgens effectief te communiceren naar uw team op een manier die hen betrekt en concentreert rond een gemeenschappelijk doel. De drie geheimen voor het succesvol uitvoeren van uw leiderschapsvisie zijn het definiëren en communiceren van uw visie, strategische visie, en het plannen en prioriteren van langetermijndoelen.

Leadership Vision Secret #1: Definieer en communiceer visie

Wat gebeurt er als je een team leidt zonder visie? Iedereen werkt, en vaak heel hard, maar belangrijke doelen worden nooit bereikt. Een visie brengt het team samen onder een gemeenschappelijk doel, zodat uw team niet gewoon werkt, maar samenwerkt om iets te creëren dat u dichter bij het realiseren van uw leiderschapsvisie brengt.

Leiderschapsvisie is een levendig, ambitieus beeld van de toekomst van uw organisatie. Het is lange termijn en meetbaar. Uw visie beantwoordt de vraag: Waar gaan we naartoe? U moet kristalhelder zijn in uw definitie van hoe die bestemming eruit ziet, zelfs als u nog niet precies weet hoe u daar gaat komen. Deze definitie geeft u en uw team de mogelijkheid om precies te weten waar u zich op een bepaald moment binnen de visie bevindt en of u dichter bij of verder van die bestemming komt. Die bestemming moet opwindend zijn, niet alleen voor u en de mensen in uw leiderschapsteam die u hebben geholpen bij het opstellen ervan, maar ook voor de mensen die belast zijn met de uitvoering ervan. Het is niet genoeg om alleen een visie te definiëren, u moet ook buy-in creëren van uw team en uw stakeholders om het uit te voeren.

SpaceX is een ruimtevaartorganisatie met de visie om menselijk leven op Mars mogelijk te maken. Er zijn veel obstakels op de weg van het team om die visie te bereiken. Vooruitgang in menselijk begrip en technologie om leven te ondersteunen op de reis naar de rode planeet zijn nog niet bereikt. Dat weerhoudt de mensen in het SpaceX-team er niet van om het te proberen, want zoals ze op hun website zeggen, zijn ze “opgericht met de overtuiging dat een toekomst waarin de mensheid de sterren aan het verkennen is, fundamenteel opwindender is dan een toekomst waarin we dat niet zijn.” Inspirerend? Absoluut.

Buy-in begint met hoe duidelijk en opwindend je leiderschapsvisie is, maar het wordt alleen ondersteund door de manier waarop je het communiceert, viert, en elke dag leeft. Mensen moeten uw leiderschapsvisie begrijpen, eraan herinnerd worden, en zien hoe uw rol uw visie modelleert om er persoonlijk in geïnvesteerd te blijven. Maar, misschien wel het belangrijkst, ze moeten de context en de algemene bedoeling ervan begrijpen. Ze moeten het Waarom begrijpen. Waarom gaan we daar naartoe?

Leadership Vision Secret #2: Strategic Thinking

Wanneer een financieel nieuwsmagazine aan leidinggevenden vraagt wat ’s werelds meest gerespecteerde bedrijven echt groot maakt, zijn de topfactoren die ze noemen het hebben van een sterk management en een gezonde bedrijfsstrategie. Hoewel goed strategisch denken misschien tot de zeldzaamste uitvoerende vaardigheden behoort, is het zeker een van de belangrijkste.

Uw strategie bepaalt hoe u uw leiderschapsvisie zult bereiken op basis van een aantal interne en externe factoren. Visie is de zoektocht naar betekenis. Strategie is de route die we nemen om daar te komen. Het is simpelweg het zoeken naar voordeel, en het zorgt er ook voor dat u plant voor potentiële problemen in uw markt. Beide zaken spelen een belangrijke rol in ons strategisch denken, omdat de strategie nooit kan worden uitgevoerd als er geen bestemming is, en de bestemming niet kan worden bereikt zonder een duidelijke route.

Strategisch denken kan worden ontwikkeld door “herinneringen aan de toekomst” te construeren. Als u terugdenkt aan een van uw dierbaarste herinneringen uit het verleden, wat komt er dan in u op? Misschien ziet u levendig de mensen met wie u de herinnering deelt; ziet u uw omgeving; en voelt u de bezienswaardigheden, geluiden en geuren die op dat moment om u heen waren. Herinnert u zich hoe u zich voelde tijdens deze herinnering?

Dat is precies de helderheid die u nodig hebt om uw herinnering aan de toekomst te scheppen. Wat is het dat u ziet, hoort, ervaart en voelt? Maak uw leiderschapsvisie zo duidelijk alsof het u al is overkomen, en dan kunt u beginnen met het uitstippelen van de route – de strategie – die u erheen zal leiden. Deze route moet een reis van 2 tot 3 jaar zijn, en je moet in staat zijn om je vooruitgang te meten.

Een groot strategisch denker zijn betekent niet dat je het allemaal alleen kunt doen. In feite is het het tegenovergestelde. U moet altijd manieren vinden om verschillende standpunten en perspectieven over uw bedrijf in te brengen om uw denken te informeren. Uw directe medewerkers en externe adviseurs kunnen u helpen te bepalen of uw ideeën en veronderstellingen vrij zijn van vooringenomenheid, of dat u bereid bent weg te lopen van de kudde in uw bedrijfstak.

Leadership Vision Secret #3: Plannen en Prioriteren

Een jonge manager in spe in een kleine Amerikaanse organisatie voor medische toelevering kwam er op de harde manier achter hoe visie en strategie zonder plan leiden tot burn-out en frustratie. Hij ging voor de organisatie werken vooral omdat hij zich verbonden voelde met de energie van de CEO die innovatief, energiek en vol goede ideeën was. De jongeman voelde zich verplicht om onder hem te werken als rolmodel en mentor. Hij was aanvankelijk verrukt toen hij de baan kreeg, en het eerste jaar leek hem de kans te bieden om deel te nemen aan een opwindende groei. De manager hield ervan de sector te leren kennen en met zijn collega’s samen te werken. Hij geloofde in de leiderschapsvisie van de CEO en de missie van de organisatie en had echt het gevoel dat hij een impact ging maken.

Maar toen het eerste jaar overging in het tweede, begon de manager de slijtage te voelen van verkeerd gebruikte tijd en ongerichte energie. De CEO kwam voortdurend met geweldige nieuwe ideeën – ideeën die de vergaderzaal nooit verlieten. Door een gebrek aan structuur, focus en opvolging, liet de CEO het idee gewoon zweven zonder iemand verantwoordelijkheid of structuur te geven. Als gevolg van verkeerd gerichte doelen raakten deze jongeman en de rest van het team overbelast en gefrustreerd. Ze gingen gevoelloos van het ene idee van de week naar het volgende, zonder ooit een project echt af te ronden of een overwinning te vieren.

Uw team heeft structuur en een plan nodig om uw leiderschapsvisie uit te voeren. Ze moeten dagelijks afsluiting en belangrijke overwinningen behalen met betrekking tot hun werk, waarin ze hun energie en expertise steken.

Ontdek de 7 stappen van effectieve planning wanneer u The Leadership Habit bestelt

Uw leiderschapsvisie is wat de acties van uw team drijft, en hoewel interne en externe factoren u kunnen dwingen om uw strategie en plannen aan te passen, moet de missie ongewijzigd blijven. Definieer een duidelijke, overtuigende leiderschapsvisie die u en uw team enthousiast kunnen ondersteunen. Communiceer deze vervolgens en toon voortdurend uw eigen betrokkenheid bij uw visie. Denk strategisch na over de factoren die uw organisatie of team drijven en ontwikkel een strategisch plan dat realistisch optimistisch is, onbevooroordeeld en beïnvloed door meerdere perspectieven. De verwezenlijking van uw strategie zal worden bepaald door hoe goed u uw jaarplannen en belangrijkste initiatieven implementeert en controleert.

Kerncompetentie: Executes Vision

Bedenkt een breed scala aan interne en externe factoren bij het creëren van strategieën en het uitvoeren van plannen. Vertaalt bedrijfsvisie en -strategie in plannen en opeenvolgende prioriteiten om de beste resultaten te leveren en middelen in te zetten.

Uitvoeren Leiderschap Visie Competentie Vaardigheden

  • Definieer en communiceer Visie: Communiceert een overtuigend beeld van de toekomst dat anderen verbindt en motiveert tot actie.
  • Strategisch Denken: Ziet het grote plaatje van toekomstige mogelijkheden en creëert strategische verbanden die leiden tot concurrentievoordeel.
  • Plant en prioriteert: Formuleert doelstellingen en prioriteiten, implementeert en bewaakt plannen in lijn met de langetermijnstrategie van de organisatie.

Uitvoeren Leadership Vision Toolkit

Om uw team aan het denken te zetten over visie en het communiceren van een overtuigend beeld van de toekomst, faciliteert u de volgende oefening:

  1. Deel kleine groepen toe (niet meer dan zes leden in elke groep) en laat elke groep een facilitator kiezen.
  2. Belast elke groep om een ambitieuze kop en een visuele coverstory over uw organisatie tien jaar in de toekomst te ontwikkelen.
  3. Laat een paar minuten individuele denktijd, en dan de groep facilitator selecteert een persoon om het verhaal te beginnen.
  4. Het verhaal blijft bouwen als het beweegt rond de groep en elk lid voegt specifieke details aan het verhaal.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.