Ero rohkeuden ja rohkeuden välillä

Pääasiallinen ero – rohkeus vs. rohkeus

Herkeys ja rohkeus ovat kaksi ominaisuutta, jotka usein liitetään yhteen. Vaikka molemmat viittaavat pelottomuuteen ja vahvuuteen, rohkeuden ja rohkeuden välillä on hienoinen ero. Voiko olla rohkea ilman rohkeutta? Vai voiko olla rohkea ilman rohkeutta? Näitä kysymyksiä kannattaa tutkia. Mutta sitä varten meidän on tunnettava rohkeuden ja rohkeuden todellinen merkitys. Rohkeus on henkistä voimaa kohdata vaara, pelko tai vaikeus, kun taas rohkeus on ominaisuus, jonka ansiosta joku voi tehdä asioita, jotka ovat vaarallisia tai pelottavia. Tärkein ero rohkeuden ja rohkeuden välillä on se, että rohkeus viittaa todelliseen tai fyysiseen vaaraan, kun taas rohkeus viittaa henkiseen ominaisuuteen.

Tässä artikkelissa käsitellään,

1. Mitä on rohkeus – Määritelmä, merkitys ja esimerkkejä käytöstä

2. Mitä on rohkeus – Määritelmä, merkitys ja esimerkkejä käytöstä

3. Keskeiset erot rohkeuden ja rohkeuden välillä

Mitä on rohkeus

Merriam-Websterin sanakirjassa rohkeus määritellään seuraavasti: rohkeus on ”henkistä tai moraalista voimaa uskaltaa uskaltaa uskaltaa ottaa riski, sinnikkäästi jatkaa matkaa ja kestää vaaratilanteita, pelkoa tai vaikeuksia”. Oxfordin sanakirja määrittelee rohkeuden myös ”vahvuudeksi kivun tai surun edessä”. Kuten näistä määritelmistä nähdään, rohkeus on mielentila, joka antaa voimaa kohdata kipua, surua, vaaraa tai vaikeuksia.

Rohkeus ei välttämättä tarkoita vaaraa. Toisin sanoen, vaikka ihminen tarvitsee rohkeutta kohdatakseen vaarallisen tilanteen, rohkeutta ei tarvita vain vaarallisissa tilanteissa. Rohkeutta tarvitaan esimerkiksi myöntämään, että on tehnyt virheen, ja rohkeutta tarvitaan kohtaamaan läheisen menettäminen. Nämä tilanteet eivät aiheuta vaaraa, mutta ne ovat kuitenkin tuskallisia tai vaikeita tilanteita. Tarvitset siis rohkeutta kohdataksesi ne.

Seuraavat lauseet havainnollistavat, miten rohkeutta yleensä käytetään yleisessä kielenkäytössä.

Hänellä on rohkeutta vastustaa yhteiskunnan ahdistavia näkemyksiä.

Hän taisteli sairauttaan vastaan rohkeasti.

Me ihailimme hänen rohkeuttaan ja voimiaan.

Vaatii rohkeutta myöntää, että valehteli.

Tomilla ei ollut rohkeutta vetää liipaisimesta.

Mitä on rohkeus

Merriam-Websterin sanakirja määrittelee rohkeuden ”ominaisuudeksi, joka sallii jonkun tehdä asioita, jotka ovat vaarallisia tai pelottavia”. Oxfordin sanakirja määrittelee sen ”rohkeaksi käyttäytymiseksi tai luonteeksi”. Nämä määritelmät vahvistavat rohkeuden ja rohkeuden välisen suhteen, mutta eivät varsinaisesti osoita näiden kahden ominaisuuden välistä rajanvetoa. Todellinen vaara tai fyysinen vaara on tekijä, joka erottaa nämä kaksi ominaisuutta toisistaan. Sanaa rohkeus käytetään aina tilanteissa, jotka aiheuttavat vaaraa. Esimerkiksi sanaa rohkeus käytetään aina ihmisistä, kuten sotilaista, palomiehistä ja poliiseista, jotka ovat tekemisissä vaaran kanssa. Sitä ei kuitenkaan yleensä käytetä tilanteissa, joissa kohtaamme kipua, surua tai vaikeuksia.

Urheus liitetään usein pelottomuuteen, koska siihen kuuluu pelon näyttämättä jättäminen. Rohkea ihminen voi pelätä vaaraa, mutta ero pelkurin ja rohkean ihmisen välillä on se, että rohkea ihminen on valmis peittämään pelkonsa ja kohtaamaan vaarallisen tilanteen. Tähän tarvitaan henkistä voimaa. Kuten edellä todettiin, tätä henkistä voimaa kohdata vaara kutsutaan rohkeudeksi. Näin ollen ei voi olla rohkea olematta rohkea.

Sotilas sai mitalin rohkeudesta pelastaessaan kymmenen haavoittunutta sotilasta.

Bardit lauloivat tämän legendaarisen ritarin rohkeudesta.

Hurjuus ei ole kykyä pelätä tyhjää, vaan kykyä kohdata vaara silloinkin, kun on peloissaan puolikuoliaaksi.

Kaikki ihailivat hänen urheuttaan taistelussa.

Urhea teko

Urheuden ja rohkeuden ero

Määritelmä

Urheus on henkistä tai moraalista voimaa uskaltaa uskaltautua, pysyä sinnikkäästi mukana ja kestää vaaraa, pelkoa tai vaikeuksia.

Urheus on ominaisuus, joka sallii jonkun tehdä asioita, jotka ovat vaarallisia tai pelottavia.

Vaara

Urheutta voidaan käyttää myös tilanteisiin, jotka eivät aiheuta minkäänlaista vaaraa.

Urheus viittaa siihen, että tilanteessa on fyysistä vaaraa.

Tilanteet

Rohkeutta tarvitaan, kun kohdataan kivuliaita, raskaita, vaikeita tai vaarallisia tilanteita.

Rohkeutta tarvitaan pääasiassa vaarallisissa tilanteissa.

Kuvan kohteliaisuus: Pixbay

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.