Verschil tussen Moed en Dapperheid

Hoofdverschil – Moed vs Dapperheid

Moed en dapperheid zijn twee kwaliteiten die vaak met elkaar in verband worden gebracht. Hoewel beide duiden op onbevreesdheid en kracht, is er een subtiel verschil tussen moed en dapperheid. Kun je dapper zijn zonder moed? Of kun je moedig zijn zonder dapperheid? Deze vragen zijn het onderzoeken waard. Maar om dat te kunnen doen, moeten we de eigenlijke betekenis van moed en dapperheid kennen. Moed is de mentale kracht om gevaar, angst of moeilijkheden het hoofd te bieden, terwijl dapperheid de kwaliteit is die iemand in staat stelt dingen te doen die gevaarlijk of beangstigend zijn. Het belangrijkste verschil tussen moed en dapperheid is dat dapperheid impliceert dat er sprake is van reëel of fysiek gevaar, terwijl moed verwijst naar een mentale kwaliteit.

Dit artikel behandelt,

1. Wat is moed – definitie, betekenis en voorbeelden van gebruik

2. Wat is moed – definitie, betekenis en voorbeelden van gebruik

3. Belangrijkste verschillen tussen moed en dapperheid

Wat is moed

Het Merriam-Webster woordenboek definieert moed als de “mentale of morele kracht om gevaar, angst of moeilijkheden te trotseren, door te zetten en te weerstaan”. Het Oxford woordenboek definieert moed ook als “kracht in het aangezicht van pijn of verdriet”. Zoals uit deze definities blijkt, is moed een gemoedstoestand die je kracht geeft om pijn, verdriet, gevaar of moeilijkheden het hoofd te bieden.

Moed houdt niet noodzakelijk gevaar in. Dat wil zeggen, hoewel men moed nodig heeft om een gevaarlijke situatie het hoofd te bieden, is moed niet alleen vereist in gevaarlijke situaties. Je hebt bijvoorbeeld moed nodig om toe te geven dat je een fout hebt gemaakt, en je hebt moed nodig om het verlies van een geliefde onder ogen te zien. Deze situaties leveren geen gevaar op, maar zijn wel pijnlijk of moeilijk. Je hebt dus moed nodig om ze onder ogen te zien.

De volgende zinnen illustreren hoe moed in het algemeen wordt gebruikt.

Zij heeft de moed om tegen de onderdrukkende opvattingen van de maatschappij in te gaan.

Hij bestreed zijn ziekte met moed.

We bewonderden haar moed en kracht.

Het vergt moed om toe te geven dat je hebt gelogen.

Tom had niet de moed om de trekker over te halen.

Wat is moed

Het Merriam-Webster woordenboek definieert moed als “de eigenschap die iemand in staat stelt dingen te doen die gevaarlijk of beangstigend zijn”. Het Oxford woordenboek definieert het als “moedig gedrag of karakter”. Deze definities bevestigen het verband tussen moed en dapperheid, maar geven in feite niet de scheidslijn tussen de twee kwaliteiten aan. Reëel gevaar of fysiek gevaar is de factor die deze twee kwaliteiten van elkaar onderscheidt. Het woord dapperheid wordt altijd gebruikt voor situaties die gevaar opleveren. Zo wordt het woord dapperheid altijd gebruikt bij mensen als soldaten, brandweerlieden, politieagenten, enz. die met gevaar te maken hebben. Maar het wordt meestal niet gebruikt voor situaties waarin we te maken krijgen met pijn, verdriet of moeilijkheden.

Moed wordt vaak geassocieerd met onbevreesdheid, omdat het inhoudt dat we geen angst tonen. Een dapper persoon kan bang zijn voor gevaar, maar het verschil tussen een lafaard en een dapper persoon is dat de dappere persoon bereid is zijn angst te verbergen en de gevaarlijke situatie onder ogen te zien. Om dit te doen, heeft men mentale kracht nodig. Zoals hierboven besproken, wordt deze mentale kracht om gevaar onder ogen te zien, moed genoemd. Men kan dus niet dapper zijn zonder moedig te zijn.

De soldaat kreeg een medaille voor dapperheid voor het redden van tien gewonde soldaten.

De barden bezongen de dapperheid van deze legendarische ridder.

Dapperheid is niet het vermogen om voor niets bang te zijn, het is het vermogen om gevaar onder ogen te zien, zelfs wanneer men half doodsbang is.

Iedereen bewonderde zijn dapperheid in de strijd.

Een daad van dapperheid

Verschil tussen moed en dapperheid

Definitie

Moed is de mentale of morele kracht om te wagen, vol te houden en gevaar, angst of moeilijkheden te weerstaan.

Moed is de eigenschap die iemand in staat stelt dingen te doen die gevaarlijk of beangstigend zijn.

Gevaar

Moed kan ook worden gebruikt voor situaties die geen gevaar opleveren.

Moed impliceert dat er fysiek gevaar in een situatie is.

Situaties

Moed is vereist om pijnlijke, smartelijke, moeilijke of gevaarlijke situaties het hoofd te bieden.

Moed is vooral vereist in gevaarlijke situaties.

Image Courtesy: Pixbay

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.