Vad är fördelarna med internationell handel?

Har du tänkt på fördelarna med internationell handel om du vill utöka din verksamhet?

Kanske tycker du att det är säkrare att fokusera på handel på hemmaplan. Men om du vågar dig ut ur din bekvämlighetszon för att handla internationellt kan ditt företag bli starkare, mer framgångsrikt och mer lönsamt.

Om du inte vill expandera till utländska marknader bör du överväga några av dessa potentiella fördelar med internationell handel.

Ökade intäkter

En av de främsta fördelarna med internationell handel är att du kanske kan öka antalet potentiella kunder. Varje land du lägger till på din lista kan öppna en ny väg till affärstillväxt och ökade intäkter.

FedEx Trade Index 2016, en nationell undersökning av 1 004 småföretagsledare utförd av Morning Consult, visar att företagsledare som är engagerade i global handel säger att de växer snabbare och anställer fler anställda än småföretag som stannar kvar i landet.

”Sextiofem procent av småföretagen som bedriver handel säger att deras intäkter ökar jämfört med 46 procent av småföretagen som inte bedriver handel”, står det i rapporten. ”Småföretag som handlar är också 20 procent mer benägna att säga att de anställer fler anställda”. (Respondenterna bestod av företagare och chefer på företag med mellan två och 500 anställda.)

Minskad konkurrens

Din produkt och dina tjänster kan behöva konkurrera på en överbelastad marknad i USA, men du kan upptäcka att du har mindre konkurrens i andra länder.

Längre produktlivslängd

För vissa produkter kan försäljningen sjunka på hemmaplan när amerikanerna slutar köpa dem eller övergår till uppgraderade versioner med tiden.

Fokuserar du enbart på hemmamarknaden kan du utsätta dig för ökade risker till följd av konjunkturnedgångar, politiska faktorer, miljöhändelser och andra riskfaktorer.

Säljer du en produkt till en utländsk marknad kan du förlänga livslängden för en befintlig produkt eftersom tillväxtmarknader försöker köpa amerikanska produkter.

Enklare kassaflödeshantering

Att få betalt i förskott kan vara en av de dolda fördelarna med internationell handel.

När man handlar internationellt kan det vara allmän praxis att begära betalning i förskott, medan man hemma kanske måste vara mer kreativ när det gäller att hantera kassaflödet i väntan på att få betalt. Att expandera din verksamhet utomlands kan hjälpa dig att hantera kassaflödet bättre.

Bättre riskhantering

En av de betydande fördelarna med internationell handel är marknadsdiversifiering. Att enbart fokusera på hemmamarknaden kan utsätta dig för ökade risker till följd av nedgångar i ekonomin, politiska faktorer, miljöhändelser och andra riskfaktorer. Att bli mindre beroende av en enskild marknad kan hjälpa dig att mildra potentiella risker på din kärnmarknad.

Fördelar med valutaväxling

De som lägger till internationell handel i sin portfölj kan också dra nytta av valutafluktuationer. När den amerikanska dollarn till exempel är lägre kan du kanske exportera mer eftersom utländska kunder drar nytta av den gynnsamma växelkursen.

Du kan också dra nytta av valutaomräkning. Låt oss säga att du gör affärer i Japan och att den japanska yenen är stark i förhållande till den amerikanska dollarn. Ditt företags vinster från Japan kommer att vara i yen. När du konverterar betalningarna i yen mot en svag dollar innebär det mer dollar till ditt amerikanska huvudkontor – en välkommen ökning av ditt resultat. Enbart detta kan vara en av de mest värdefulla fördelarna med internationell handel.

Access to export financing

En annan av fördelarna med internationell handel är att du kanske kan utnyttja exportfinansiering.

The Export-Import Bank of the United States (EXIM) och U.S. Small Business Administration kan vara platser att utforska när det gäller möjligheter till exportfinansiering.

Avyttring av överskottsvaror

En av fördelarna med internationell handel är att du kan få avsättning för överskottsvaror som du inte kan sälja på din hemmamarknad.

Förbättrat rykte

Att göra affärer i andra länder kan öka ditt företags rykte. Framgångar i ett land kan påverka framgångar i andra angränsande länder, vilket kan höja ditt företags profil inom din marknadsnisch. Det kan också bidra till att öka ditt företags trovärdighet, både utomlands och hemma. Detta är en av fördelarna med internationell handel som kan vara svår att kvantifiera och därför lätt att ignorera.

10. Möjlighet till specialisering

Internationella marknader kan öppna möjligheter för en ny linje av tjänster eller produkter. Det kan också ge dig en möjlighet att specialisera dig på ett annat område för att betjäna den marknaden.

Att bli utsatt för verkligheten i världen utanför din hemmabas kan till och med ge upphov till innovationer, uppgraderingar och effektiviseringar för dina produkter och tjänster. Vi vet aldrig vad som händer när vi öppnar våra sinnen för idéer, feedback och erfarenheter som kommer utanför vårt eget lands gränser.

Om du inte är säker på om du är redo att ta del av fördelarna med internationell handel eller inte, kanske du vill kolla in de resurser som finns tillgängliga för dig på The International Trade Administration (ITA). Förutom utbildningsmaterial om export ger webbplatsen en bedömning av exportberedskapen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.