Oñate, Juan de

Verkenner Don Juan de Oñate y Salazar werd rond 1550 geboren, waarschijnlijk in Zacatecas, Mexico. Na de nederlaag van zijn Armada in 1588 gaf de Spaanse koning Filips II, die het prestige van zijn land wilde herstellen en hoopte op een herhaling van de heldendaden van Hernán Cortés en Francisco Pizarro, de onderkoning van Nieuw-Spanje opdracht een expeditie te organiseren om een rijke beschaving ten noorden van Mexico te zoeken en te koloniseren. In 1595 koos de onderkoning Oñate om de expeditie te leiden en te financieren. Oñate was de zoon van een rijke mijnexploitant uit Zacatecas en getrouwd met Isabel de Tolosa Cortés y Moctezuma, de kleindochter van Cortés en achterkleindochter van de laatste Azteekse keizer, Moctezuma.

Ondanks Coronado’s mislukking om gouden steden te vinden een halve eeuw eerder, geloofde Oñate dat hij Gran Quivira zou vinden. Zijn intrede in de huidige Verenigde Staten deed hij in El Paso del Norte aan de Rio Grande in mei 1598. Twee maanden later stichtte hij Spaans Nieuw-Mexico bij de San Juan Pueblo in de noordelijke Rio Grande-vallei. Spoedig stuurde hij verkenningsgroepen westwaarts naar de omgeving van het huidige Flagstaff, Arizona, en oostwaarts naar de omgeving van het huidige Amarillo, Texas.

In 1601 leidde Oñate zelf een verkenningstocht om Quivira te vinden. In juni volgde zijn groep de Canadese Rivier oostwaarts door de Texas Panhandle, waarbij ze het huidige Oklahoma binnenkwamen ten noorden van Cheyenne en door Woodward en Woods counties trokken. Daarna leidde hij zijn groep noordoostwaarts naar de Wichita dorpen bij de samenvloeiing van de Arkansas en de Little Arkansas rivier, nabij het huidige Wichita, Kansas. Net als Coronado vond hij alleen lemen hutten en vijandige Amerikaanse Indianen, en zijn teleurgestelde groep keerde terug naar New Mexico.

Oñate maakte zijn meest ambitieuze expeditie in 1605, waarbij hij de Colorado rivier volgde van vlakbij de Grand Canyon tot aan de Golf van Californië. Bij zijn terugkeer in New Mexico was de kolonie in wanorde. In 1607 zorgden aanhoudende problemen en oplopende schulden ervoor dat Oñate ontslag nam als leider van de kolonie. In 1609 was hij getuige van de stichting van Santa Fe, maar in 1613 reisde hij naar Mexico-Stad om zich te verdedigen tegen al langer bestaande beschuldigingen van wanbeheer. Uiteindelijk kreeg hij een boete opgelegd en werd hij voor het leven verbannen uit New Mexico en voor vier jaar uit Mexico City. Kort daarna keerde hij terug naar Spanje om zijn naam te zuiveren. In 1620 was hij de koninklijke mijninspecteur. “De Laatste Conquistador” stierf op 3 juni 1626, in Spanje.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.