Ep.1034: Is Jezus ECHT voor iedereen gestorven?

Je zou denken dat we het eens zouden zijn over een onderwerp dat zo belangrijk is als dit. Een van de belangrijkste redenen waarom we dat niet zijn, is dat de Bijbel zelf gemengde boodschappen over deze kwestie lijkt te sturen. Het vertelt ons specifiek dat Jezus kwam om hen te redden die geloven. Hij zei in Mattheüs 7:14 (geparafraseerd) dat de poort klein is en de weg naar het leven smal, en dat er weinigen zijn die hem vinden. Dit lijkt erop te wijzen dat redding specifiek is – je moet in Jezus geloven en een moeilijke weg bewandelen. Iedereen die daarbuiten valt, is eenvoudigweg buiten het plaatje. Voor velen is deze benadering het einde van de discussie. Of niet…

De Bijbel zegt ook (en ik parafraseer en leg er de nadruk op 1 Joh. 2:2) dat Jezus wel gekomen is om ons te verlossen van onze zonden, maar dat hij ook gekomen is voor de zonden van de hele wereld. Bovendien staat er in 1 Tim. 2:6 dat Jezus Zichzelf gegeven heeft als losprijs voor ALLEN. Wanneer we deze en andere teksten bekijken in het licht van de “smalle weg” leer, komen we op wat gezien kan worden als een volledig debat… of op zijn minst een legitieme tegenstrijdigheid. Hoe kunnen beide wegen waar zijn? Hoe kan Jezus alleen voor de uitverkorenen gestorven zijn en toch de hele mensheid verlost hebben? Kunnen we aantonen dat Jezus voor allen stierf?

Het mooie van dit alles is dat beide ideeën volkomen waar kunnen zijn. Als we een moment afstand nemen van de details en de grote context bekijken waarin deze dingen worden gesproken, begint er een heel nieuw niveau van betekenis te ontstaan. Kijk naar onze podcast van 13 augustus 2018, “Is Jezus ECHT voor iedereen gestorven?” en zie het voor jezelf. We leggen de erfzonde uit en hoe het vanaf het allereerste begin gepland was om ervoor verzoend te worden. We kijken naar de iconische belofte aan Abraham om “alle families van de aarde te zegenen” en de rol die Mozes speelde in het verscherpen van ons begrip van deze belofte. Dan zien we hoe Jezus elk detail samenbrengt en het scharnierpunt van de eeuwigheid wordt voor het hele menselijke ras. Dit is een reis die u niet wilt missen!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.