[Vaginální kontrakce při ženském orgasmu]

Masters a Johnson (1966) popsali 3-15 rytmických kontrakcí orgasmické platformy ve vnější třetině pochvy jako fyziologický základ ženského orgasmu. Bohlen a kol (1982) v novějším výzkumu zaznamenali u některých subjektů během „dlouhých orgasmů“ až 34 dalších nepravidelných pánevních kontrakcí. U některých subjektů se během jejich orgastického prožitku nevyskytly žádné kontrakce. Naše vlastní zjištění vycházejí z českých sexuologických dotazníků SGZ a SFZ/K, které obsahují otázky dotazující se na subjektivní prožívání vaginálních kontrakcí či pulzací během orgasmu. Ve vzorku 200 žen léčených pro neurotické poruchy uvedlo takové kontrakce nebo pulzace asi 60 % z nich. Ve vzorku 100 zdravotnic a poradkyň byly kontrakce hlášeny v 80 %. Zdá se, že kontrakce často doprovázejí subjektivní prožitek ženského orgasmu, ale nejsou jeho nezbytnou podmínkou. Některé ženy prožívají svůj orgasmus pravidelně bez kontrakcí a některé uvádějí, že mají kontrakce během orgasmu jen občas.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.