Paul Farmer

Farmer in gesprek met een patiënt (Academy of Achievement)

“Het is gemakkelijk om armoede te romantiseren, om arme mensen te zien als mensen die van nature geen wil en invloed hebben. Het is gemakkelijk om hen van hun menselijke waardigheid te ontdoen en hen te reduceren tot objecten van medelijden. Dit is nooit duidelijker geweest dan in de kijk op Afrika vanuit de Amerikaanse media, waarin we armoede en conflicten te zien krijgen zonder enige context.” (“Chimamanda Ngozi Adichie.” Brainy). Dit citaat beschrijft Paul Farmer heel goed, omdat hij de verarmden van de wereld niet ziet als wezens van medelijden, maar als echte mensen. Paul Farmer is iemand die zo toegewijd is aan het helpen van de Haïtiaanse bevolking, dat wanneer de kans op mislukking groot is, hij zal blijven proberen. Dit ijverige werk helpt zijn heldenmoed te definiëren. Hij vond zijn roeping in Haïti, waar de armen hem veel meer nodig hadden dan prestigieuze ziekenhuizen ooit zullen doen. Hij richtte Partners In Health op in 1987 met Ophelia Dahl. Tom White doneerde geld aan PIH en hielp Farmer’s zaak, en Farmer zamelde geld in om bloedbankvoorraden te kopen zodat mensen niet zouden sterven door gebrek aan bloedtransfusie. Paul Farmer is nu zelf een Haïtiaan, door zijn huwelijk met Didi Bertrand in 1996. Parijs, Frankrijk, is belangrijk voor hem omdat zijn vrouw Didi en dochter Catherine daar wonen. Farmer’s vader stierf op 49 jarige leeftijd in juli 1984, toen Farmer 25 was. Een held moet intelligent zijn, begrijpen wie hulp nodig heeft en in staat zijn om hun problemen op te lossen. Ze moeten zorgzaam zijn, niet op iemand neerkijken. Ze moeten ook onbaatzuchtig zijn, iemand bijstaan die hun hulp nodig heeft, dat zijn bepalende kwaliteiten van een held. Paul Farmer verdient de titel ‘Held’ omdat hij intelligent, zorgzaam en onbaatzuchtig is.

Paul Farmer is intelligent en gebruikt die intelligentie om de behoeftigen in de wereld te helpen, te beginnen met hun gezondheid. Hij gebruikt deze intelligentie om de armen te helpen, omdat: “Hij heeft een M.D. en een PHD, beide van Harvard University. Hij is momenteel Kolokotrones universiteitsprofessor in het Harvard University Department of Global Health and Social Medicine, en was in het verleden voorzitter van het departement.” (“Paul Farmer.” Eigentijds…). Hij is gecertificeerd op de medische gebieden die nodig zijn om te kunnen voorzien in alle behoeften van de Haïtianen, en hij heeft hard gewerkt op de medische faculteit om te slagen en een vergunning te krijgen om geneeskunde uit te oefenen. Dit toont zijn intelligentie aan door te bewijzen dat hij slim genoeg is om een M.D. en een Ph.D. te behalen, die hem beide aan Harvard werden toegekend. Met de prestigieuze reputatie van Harvard als een bewonderenswaardige medische school, tonen zijn diploma’s aan dat hij echt intelligent is. Een andere reden van zijn intelligentie is dat hij hield van het Haïtiaanse volk, en: “Hij beheerste het Creools ‘als een rat’, in het Haïtiaanse idioom, en hij stopte om met boeren te praten waar hij maar kon, om informatie op te zuigen” (Kidder, Tracy). Hij beheerste de Creoolse taal supersnel, en hij praatte met inboorlingen wanneer hij maar kon, wat zijn intelligentie bewees. Hij praatte met de mensen van Haïti wanneer hij maar kon, ongeacht wat hij aan het doen was, en met die toewijding kwam de kennis van de taal en het land naar hem toe. Uit zijn rationele keuzes blijkt dat Farmer een intelligent man is.

Farmer geeft een schone lei aan een patiënt (EbscoHost, Biography Reference Center ())

Paul Farmer is een zorgzaam man die er alles aan zal doen om zijn patiënten te helpen. Deze zorgzame kwaliteiten komen tot uiting als hij het volgende zegt: “Ik kan sommige dingen met zekerheid zeggen: Deze problemen zijn dwingend voor bijna iedereen die ze aan den lijve ondervindt. Een van de redenen waarom niet meer mensen betrokken blijven bij dergelijk werk is dat het moeilijk is, en dat veel projecten en inspanningen mislukken” (“Paul Farmer” Eigentijds…). Paul Farmer is iemand die zo toegewijd is aan het helpen van de Haïtiaanse bevolking, en mensen in het algemeen, dat wanneer de kans op mislukking groot is, hij zal blijven proberen. Deze ijver helpt bij het definiëren van zijn heroïsche kwaliteiten als een zorgzaam en vriendelijk persoon. Hij weet dat de kans op mislukking groot is, net als de kans op blootstelling aan ziektes; toch geeft hij genoeg om de risico’s te negeren en de mensen te helpen die hem nodig hebben. Hij is ook op andere manieren zorgzaam, zoals blijkt uit het feit dat hij “zich afkeerde van de welvarende attributen van Duke en Farmer gevoelig begon te maken voor de eeuwenoude benarde situatie van de armen” (Kidder, Tracy). Farmer had bij Duke kunnen blijven en een rijke dokter met een comfortabel leven kunnen worden, maar hij besloot dat achter zich te laten en het verhaal van de behoeftigen te leren, met de belofte dat hij alles zou doen om hen te helpen. Hij geeft genoeg om deze mensen om het pad te verlaten dat hem naar een comfortabel leven zonder ontberingen had kunnen leiden, maar zijn besluit om de armen te helpen toont zijn zorgzame en behulpzame aard, iets wat men zoekt in een held. Een ander voorbeeld van hoe zorgzaam Farmer is, is te zien in het dorp Cange, waar het ziekenhuis Zanmi Lasante is gevestigd. Het wordt gerund door PIH, en “Op een dag kwam er een soldaat de kliniek binnen met een geweer…’Je mag hier geen geweer binnenbrengen’…’Wie ben jij om mij te vertellen wat ik moet doen’…’Ik ben de persoon die voor je gaat zorgen als je ziek wordt’ ” (Kidder, Tracy.). Zelfs toen een soldaat Farmer bedreigde met een geweer, wilde hij niet terugdeinzen en zei. Ook al was de soldaat tegen hem, hij zou hem toch behandelen, uit het mededogen in zijn hart. Dat raakte een gevoelige snaar bij de soldaat, want hij wist van de reputatie van Paul Farmer als arts die in Cange beroemd is omdat hij iedereen helpt, ongeacht of ze geld hebben of niet. Zorgzaam zijn is iets voor iemand doen, ongeacht hoe ze je belonen, en Paul Farmer vertoont de hoogste mate van zorgzaamheid tegenover zijn patiënten, die hij allemaal zeer dankbaar is.

Farmer is een onbaatzuchtig persoon die meer geeft om zijn patiënten dan om zijn eigen gezondheid. In feite, is hij zo onzelfzuchtig, dat: “Farmer is in 13 jaar twee keer met vakantie geweest – telkens gedwongen door verwonding of ziekte. Hij is verre van somber, maar hem toegewijd noemen is opmerken dat de zon schijnt.” (Hellman, Ira. “Dr. Paul Farmer.”). Hij is zo onbaatzuchtig dat hij in dertien jaar tijd slechts twee keer met vakantie is gegaan, door ziekte of verwonding. Hij is zo toegewijd aan zijn werk dat vakanties minder belangrijk zijn dan zijn patiënten. Hij zal niet rusten tot elke persoon die hij kan redden, gered is. Een ander voorbeeld van zijn onbaatzuchtigheid is toen hij met een Amerikaanse arts sprak en Farmer dacht: “Als het om geneeskunde ging, werd een arts dan verondersteld prioriteiten te hebben over waar hij werkte op basis van zijn nationaliteit? Waren we niet allemaal eerst mensen? “(Kidder, Tracy.). Hij zou zijn best doen om alle verarmden te genezen die toegang tot medische zorg nodig hebben, ongeacht nationaliteit of vermogen om te betalen, en dat is wat het meest nodig is in een arts, onbaatzuchtigheid. Nationaliteit is voor hem even belangrijk als vakantie. Het doet er niet toe als er zoveel betere dingen zijn om zich zorgen over te maken. Hij geeft niet om nationaliteiten, hij geeft om de wereld, en dit citaat laat dat zien. “Mother Jones contributor John Brady schreef: “Farmer’s eerste prioriteit is om ons wakker te schudden voor het lijden van de ‘nobodies’ van de wereld. (“Paul Farmer.” Eigentijds…). Zijn eerste prioriteit is om het leven van de armen beter te maken, zodat zij kunnen opklimmen in de maatschappij en uiteindelijk de wereld een betere plek kunnen maken, dat deze nobodies net zo belangrijk zijn als alle andere mensen in de wereld. Hij kon gewoon achterover leunen en iemand anders voor alles laten zorgen, maar hij stortte zich erop en dat heeft goed uitgepakt, want door alle boeken die hij heeft geschreven en de boeken en artikelen die over hem zijn geschreven, zijn mensen zich meer bewust van de gezondheidsbehoeften van de armen. Met een beetje onbaatzuchtigheid kom je een heel eind, en Paul Farmer heeft ons geholpen dat te beseffen.

Farmer voert een controle uit bij een patiënt (Academy of Achievement)

Waardige helden zijn intelligent, zorgzaam en onbaatzuchtig. Paul Farmer koos het moeilijke, maar lonende pad door te besluiten zijn leven te wijden aan mensen in de wereld die medische hulp nodig hebben. Deze keuze kwam niet alleen ten goede aan de mensen die zijn medische zorg ontvingen, maar ook aan de wereld, omdat PIH, geleid door Paul Farmer, genezingen vindt voor ziekten waarvoor nog geen genezing bestaat. Vervolgens tonen zij de genezing aan de gezondheidsprogramma’s internationaal. Hij bezoekt ook de armen om hen hoop te geven en belooft een manier te vinden om hen te helpen. Hij inspireert hoop in alle mensen die hij ontmoet, evenals een verlangen om de juiste keuze te maken en mensen te helpen. Hij kijkt op niemand neer, en is altijd vriendelijk en blij om een praatje te maken, vooral met een patiënt. Hij zal ook patiënten met besmettelijke ziekten behandelen, want ook al kan hij ze oplopen, hij zal toch iedereen behandelen. Paul Farmer is een inspiratie voor anderen in de zin dat: “Niets maakte hem gelukkiger dan een patiënt te zien die alle kansen versloeg om te herstellen.” (Kidder, Tracy.). Hij is een inspiratie omdat het mooiste voor hem is om te zien hoe een patiënt herstelt. Te weten dat hij dat heeft gedaan en die verandering te zijn is zo inspirerend. Hij vraagt er geen geld of iets voor terug, alleen al het zien van de glimlach van de patiënt maakt het allemaal de moeite waard. Hij geeft het goede voorbeeld en probeert de wereld een meer gevende plaats te maken. Een andere reden waarom hij een inspiratiebron is: “…hij bleef niet stilstaan bij derde-wereld mythen, zoals het geloof in tovenarij, maar koos ervoor om de eerste-wereld mythen uit te dagen…De armen hadden onderwijs, banen en fatsoenlijke huisvesting nodig.” (Kidder, Tracy.)Dit is nog een punt dat bewijst dat Farmer een inspiratie is omdat hij niet alleen ziektes geneest; hij stopt ziektes bij de wortels om van de wereld een betere plaats te maken. Hij begrijpt dat de armen moeite hebben om zichzelf te helpen, en hij weet dat hij, om hen te helpen, moet opstaan en iets moet zeggen. Dat is inspirerend, want dat is een voorbeeld voor de rest van ons, en nu weten we dat we moeten opstaan en de minder bedeelden moeten helpen. Daarom verdient Paul Farmer de titel held.

Works Cited

“Chimamanda Ngozi Adichie.” BrainyQuote.com. Xplore Inc, 2015. 11 februari 2015.

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/c/chimamanda522378.html

Hellman, Ira. “Dr. Paul Farmer.” Biography 5.9 (2001): 82. Biography Reference Center. Web. 4

feb. 2015.

Kidder, Tracy. Mountains beyond Mountains. New York: Random House, 2003. Print.

“Paul Farmer Biography.” — Academy of Achievement. Academy of Achievement, 4 dec. 2013. Web. 31 Jan. 2015.

“Paul Farmer.” Hedendaagse Auteurs Online. Detroit: Gale, 2012. Biografie in context. Web.

28 jan. 2015.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.