Ep.1034: Opravdu Ježíš zemřel za všechny?

Mysleli byste si, že se na tak důležitém tématu shodneme. Jedním z hlavních důvodů, proč tomu tak není, je to, že samotná Bible jako by v této věci vysílala smíšená poselství. Výslovně nám říká, že Ježíš přišel spasit ty, kdo věří. V Matoušovi 7,14 (parafrázováno) řekl, že brána je malá a cesta k životu úzká a málo je těch, kdo ji najdou. Zdá se, že to naznačuje, že spasení je specifické – je třeba věřit v Ježíše a jít po obtížné cestě. Kdokoli mimo ni je prostě mimo hru. Pro mnohé tímto přístupem spor končí. Nebo také ne…

Bible také říká (a já budu parafrázovat a přidám důraz 1 Jan 2,2), že Ježíš sice přišel, aby nás vykoupil z našich hříchů, ale přišel také za hříchy celého světa. Navíc se v 1 Tim 2,6 píše, že Ježíš dal sám sebe jako výkupné za VŠECHNY. Když se na tyto texty a několik dalších podíváme ve světle učení o „úzké cestě“, narazíme na něco, co by se dalo považovat za plnohodnotnou debatu… nebo přinejmenším za oprávněný rozpor. Jak mohou být obě cesty pravdivé? Jak mohl Ježíš zemřít jen za vyvolené, a přesto vykoupit celé lidstvo? Můžeme ukázat, že Ježíš zemřel za všechny?“

Vlastně je na celé věci krásné to, že obě myšlenky mohou být zcela pravdivé. Pokud na chvíli ustoupíme od detailů a přezkoumáme celkový kontext, v němž jsou tyto věci řečeny, začne se nám vynořovat zcela nová úroveň významu. Podívejte se na náš podcast „Opravdu Ježíš zemřel za všechny?“ z 13. srpna 2018 a přesvědčte se sami. Vyložíme prvotní hřích a to, jak bylo od samého počátku plánováno jeho odčinění. Podíváme se na ikonický slib daný Abrahamovi, že „požehná všechny čeledi země“, a na roli, kterou Mojžíš sehrál při zostřování našeho chápání tohoto slibu. Poté sledujeme, jak Ježíš spojuje všechny detaily dohromady a stává se stěžejním bodem věčnosti pro celé lidstvo. Tuto cestu si rozhodně nenechte ujít!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.