Jak korzystać z narzędzia Object Selection Tool (Zaznaczanie obiektów) w programie Photoshop CC 2020

Czy kiedykolwiek chciałeś wybrać osoby lub obiekty na swoich zdjęciach, po prostu przeciągając wokół nich? Teraz jest to możliwe dzięki nowemu narzędziu Zaznaczanie obiektów w Photoshopie CC 2020!

Pisane przez Steve’a Pattersona.

W tym poradniku pokazuję, jak używać nowego narzędzia Zaznaczanie obiektów w Photoshopie CC 2020 do szybkiego wybierania osób, zwierząt i innych obiektów na zdjęciach! W przeciwieństwie do polecenia Wybierz obiekt w Photoshopie, które analizuje cały obraz i próbuje automatycznie zidentyfikować obiekt, narzędzie Zaznaczanie obiektów pozwala samodzielnie zidentyfikować obiekt poprzez narysowanie wokół niego zgrubnego zaznaczenia. Po narysowaniu szybkiego zaznaczenia Photoshop automatycznie zawija je do krawędzi obiektu. A jeśli początkowe zaznaczenie nie jest idealne, możesz łatwo dodawać lub odejmować obszary, ponownie przeciągając po nich. Zobaczmy, jak to działa.

Narzędzie Zaznaczanie obiektów jest zupełnie nowe w Photoshopie CC 2020. Więc aby podążać za nim, upewnij się, że twoja kopia Photoshopa CC jest aktualna.

Do tego samouczka, będę używał tego obrazu, który pobrałem z Adobe Stock. Użyję narzędzia Zaznaczanie obiektów, aby wybrać parę ślubną na pierwszym planie. A następnie, gdy para jest już zaznaczona, pokażę Ci szybki sposób na pozostawienie obiektu w kolorze i przekształcenie reszty zdjęcia w czerń i biel:

Oryginalny obraz. Photo credit: Adobe Stock.

Zacznijmy!

Gdzie znajdę narzędzie Object Selection Tool (Zaznaczanie obiektów)?

W Photoshopie CC 2020 narzędzie Object Selection Tool (Zaznaczanie obiektów) znajduje się na pasku narzędzi, zagnieżdżone wraz z Quick Selection Tool (Szybkie zaznaczanie) i Magic Wand Tool (Magiczna różdżka). Ma ono skrót klawiaturowy W:

Narzędzie Zaznaczanie obiektów na pasku narzędzi.

Jeśli jedno z innych narzędzi w tym gnieździe było wcześniej aktywne, kliknij i przytrzymaj ikonę narzędzia, aż pojawi się wysuwane menu, a następnie wybierz z niego narzędzie Zaznaczanie obiektów:

Wybieranie narzędzia Zaznaczanie obiektów z menu.

Przyp. tłum: Jak dostosować pasek narzędzi w Photoshopie CC

Opcje narzędzia Object Selection (Zaznaczanie obiektów)

Przyjrzyjrzyjmy się szybko kilku ważnym opcjom narzędzia Object Selection (Zaznaczanie obiektów) na pasku opcji. Należy pamiętać, że opcje te należy ustawić przed narysowaniem zaznaczenia, ponieważ mają one zastosowanie tylko do następnego zaznaczenia, które zostanie wykonane.

Tryb

Istnieją dwa typy zaznaczenia, które możemy narysować za pomocą narzędzia Zaznaczanie obiektów – prostokąt i lasso – a przełączamy się między nimi za pomocą opcji Tryb. Domyślnym trybem jest Prostokąt, który umożliwia rysowanie prostokątnych ramek, podobnie jak w przypadku narzędzia Prostokątna ramka. Natomiast narzędzie Lasso działa podobnie jak narzędzie Lasso, pozwalając na narysowanie dowolnego zaznaczenia wokół obiektu:

Wybierz typ zaznaczenia (Prostokąt lub Lasso) z opcji Tryb.

Porada! Jak używać narzędzia Lasso wielokątne z narzędziem Zaznaczanie obiektów

Poznaj ukrytą sztuczkę, której można użyć z narzędziem Zaznaczanie obiektów. Podczas rysowania pierwszego zaznaczenia z trybem ustawionym na Lasso można przełączyć się na narzędzie Lasso wielokątne, naciskając i przytrzymując klawisz Alt (Win) / Option (Mac) na klawiaturze. Narzędzie Lasso wielokątne pozwala po prostu kliknąć wokół obiektu, aby go zaznaczyć. Zwolnij klawisz Alt (Win) / Option (Mac), gdy skończysz, aby zakończyć zaznaczanie.

Próbkuj wszystkie warstwy

Domyślnie narzędzie Zaznaczanie obiektów szuka obiektów tylko na aktywnej warstwie. Jeśli jednak chcesz, aby zaznaczenie było oparte na wszystkich warstwach w dokumencie, włącz opcję Próbkuj wszystkie warstwy. W większości przypadków warto pozostawić tę opcję wyłączoną:

Opcja Próbkuj wszystkie warstwy (domyślnie wyłączona).

Auto-Wygładzanie

Auto-Wygładzanie dodaje niewielką ilość wygładzania do krawędzi zaznaczenia. Różnica przy włączonej lub wyłączonej opcji Auto-Enhance jest minimalna, więc zazwyczaj dobrze jest ją pozostawić wyłączoną:

Opcja Auto-Enhance (domyślnie wyłączona).

Object Subtract

Opcja Object Subtract (Odejmij obiekt) umożliwia programowi Photoshop korzystanie z zaawansowanej technologii Object Selection (Zaznaczanie obiektu) podczas odejmowania niepożądanych obszarów od początkowego zaznaczenia. Gdy opcja Odejmij obiekt jest wyłączona, narzędzie Zaznaczanie obiektów zachowuje się tak samo jak standardowa ramka prostokątna lub narzędzie Lasso i po prostu usuwa piksele, które zostały ręcznie przeciągnięte. Narzędzie Odejmij obiekt powinno być prawie zawsze włączone.

Przyglądniemy się bliżej opcji Odejmij obiekt nieco później w tym samouczku:

Opcja Odejmij obiekt (domyślnie włączona).

Jak zaznaczać obiekty za pomocą narzędzia Zaznaczenie obiektu

Sposób działania narzędzia Zaznaczenie obiektu polega na tym, że rysujemy kontur zaznaczenia wokół ogólnego obszaru, w którym pojawia się obiekt. Następnie Photoshop szuka wewnątrz granic tego zaznaczenia, aby znaleźć obiekt i zawija wokół niego kontur zaznaczenia. Po wprowadzeniu wstępnego zaznaczenia możemy dodać brakujące obszary do zaznaczenia lub odjąć obszary od zaznaczenia, ponownie przeciągając po nich narzędziem Object Selection Tool (Zaznaczanie obiektu).

Krok 1: Narysuj wstępne zaznaczenie wokół obiektu

Zacznij od narysowania wstępnego zaznaczenia. Domyślny tryb Prostokąt zazwyczaj działa najlepiej. Narysuję prostokątne zaznaczenie wokół pary ślubnej. Postaraj się pozostać dość blisko obiektu, a jednocześnie w całości zmieścić go w granicach zaznaczenia:

Rysowanie początkowego prostokątnego zaznaczenia wokół mojego obiektu(ów).

Porada! Jak przesuwać kontur zaznaczenia w trakcie rysowania

Jeśli rozpocząłeś rysowanie konturu zaznaczenia w złym miejscu, przytrzymaj wciśnięty przycisk myszy oraz naciśnij i przytrzymaj klawisz spacji na klawiaturze. Przeciągnij myszą, aby przesunąć kontur zaznaczenia na miejsce, a następnie zwolnij klawisz spacji, aby kontynuować rysowanie reszty zaznaczenia.

Wstępny wynik

Gdy otoczysz obiekt konturem zaznaczenia, zwolnij przycisk myszy. Photoshop analizuje obszar w obrębie zaznaczenia i po kilku sekundach kurczowo owija kontur wokół obiektu:

Fotoshop był w stanie odizolować parę od tła.

Krok 2: Poszukaj problemów z zaznaczeniem

Mimo że początkowe wyniki są często imponujące, zwykle nie są idealne. Będziesz chciał powiększyć i przewinąć obiekt w poszukiwaniu problemów z zaznaczeniem.

Na przykład tutaj widzimy, że Photoshop wykonał dość złą robotę, wybierając kwiaty w bukiecie:

Photoshop pominął większość kwiatów.

Krok 3: Przytrzymaj klawisz Shift i przeciągnij, aby dodać do zaznaczenia

Aby dodać brakującą część obiektu do zaznaczenia, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift i przeciągnij wokół niej kolejny kontur zaznaczenia:

Przytrzymaj klawisz Shift i przeciągnij prostokątne zaznaczenie wokół bukietu.

Photoshop ponownie analizuje obszar w granicach zaznaczenia i tak jak poprzednio, brakująca część zostaje dodana:

Bukiet został dodany do głównego zaznaczenia.

Krok 4: Przytrzymaj klawisz Alt (Win) / Option (Mac) i przeciągnij, aby odjąć od zaznaczenia

Aby usunąć lub odjąć niechciany obszar z zaznaczenia, naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt (Win) / Option (Mac) na klawiaturze i przeciągnij wokół niego.

W przypadku mojego obrazu zauważ, że obszar między bukietem a suknią jest również zaznaczony i musi zostać usunięty:

Obszar, który musi zostać odjęty od zaznaczenia.

Zmiana trybu narzędzia z Prostokąt na Lasso

Ponieważ ten obszar jest pod pewnym kątem, zmienię opcję Tryb na pasku opcji z Prostokąt na Lasso:

Ustawienie trybu na Lasso.

Rysowanie zaznaczenia wokół obszaru

Tryb Lasso pozwala nam rysować dowolne zaznaczenia za pomocą narzędzia Zaznaczanie obiektów. Przytrzymam klawisz Alt (Win) / Option (Mac) i narysuję wokół obszaru, który ma zostać odjęty. Zauważ, że nie rysuję dokładnego zaznaczenia. Po prostu rysuję wokół i na zewnątrz ogólnego obszaru:

Otoczenie obszaru, który należy odjąć od zaznaczenia.

Zwolnij przycisk myszy, a niechciany obszar zostanie usunięty:

Narzędzie Zaznaczanie obiektów było w stanie odjąć obszar od zaznaczenia.

Co robi opcja Odejmij obiekt?

Wcześniej, gdy przyglądaliśmy się opcjom narzędzia Zaznaczanie obiektu na pasku opcji, wspomniałem, że opcja Odejmij obiekt powinna być zwykle włączona. Przyjrzyjmy się pokrótce, co dokładnie robi opcja Object Subtract (Odejmij obiekt).

Jest jeszcze jeden problematyczny obszar w moim obrazie. Przestrzeń między bokiem marynarki mężczyzny a jego ramieniem musi zostać odjęta od zaznaczenia:

Kolejny obszar, który musi zostać odjęty od zaznaczenia.

Ponieważ wygląda na to, że ten obszar może z łatwością zmieścić się w prostokątnym polu, przełączę opcję Tryb na pasku opcji z Lasso z powrotem na Prostokąt:

Ustawienie trybu narzędzia na „Prostokąt”.

Usuwanie obszaru z wyłączonym poleceniem Odejmij obiekt

Wyłączę polecenie Odejmij obiekt:

Wyłączenie opcji „Odejmij obiekt” na pasku opcji.

A następnie, aby odjąć od zaznaczenia, wcisnę i przytrzymam Alt (Win) / Option (Mac) i przeciągnę prostokątny kontur zaznaczenia wokół niego:

Odejmowanie obszaru z wyłączoną opcją „Odejmowanie obiektów”.

Zauważ jednak, że zamiast odejmować tylko pusty obszar w środku, Photoshop odjął wszystko w obrębie zaznaczenia. Dzieje się tak dlatego, że wyłączenie funkcji Odejmij obiekt wyłącza zaawansowaną technologię, której narzędzie Zaznaczanie obiektów używa do analizowania obrazu. Zamiast tego zachowuje się ono jak standardowa ramka prostokątna lub narzędzie Lasso i po prostu odejmuje wszystko, co przeciągniesz dookoła.

Cały obszar został usunięty przy wyłączonej funkcji „Odejmowanie obiektów”.

Jak cofnąć krok za pomocą narzędzia Zaznaczanie obiektów

Ostatni krok cofnę, przechodząc do menu Edycja na pasku menu i wybierając polecenie Cofnij zaznaczenie obiektu. Mogę też nacisnąć Ctrl+Z (Win) / Command+Z (Mac) na klawiaturze. Photoshop daje nam możliwość wielokrotnego cofania za pomocą narzędzia Zaznaczenie obiektu, więc możesz wielokrotnie naciskać Ctrl+Z (Win) / Command+Z (Mac), aby cofnąć wiele kroków:

Przejście do Edycja > Cofnij zaznaczenie obiektu.

Usuwanie obszaru z włączoną funkcją Object Subtract

Tym razem włączę funkcję Object Subtract:

Włączanie funkcji „Object Subtract”.

Następnie ponownie przytrzymam Alt (Win) / Option (Mac) podczas rysowania tego samego prostokątnego zaznaczenia wokół obszaru:

Odejmowanie obszaru z włączoną opcją „Odejmowanie obiektów”.

A po włączeniu funkcji Object Subtract program Photoshop jest w stanie przeanalizować obszar w obrębie zaznaczenia, określić, którą część zaznaczenia należy usunąć, i odejmuje tylko obszar w środku:

Wynik z włączoną funkcją Object Subtract.

Kiedy należy wyłączyć narzędzie Odejmij obiekt?

Jeśli próbujesz odjąć jakiś obszar, a narzędzie Zaznaczanie obiektów ma z tym zbyt wiele problemów, wyłącz narzędzie Odejmij obiekt, aby ręcznie (i ostrożnie) wybrać ten obszar samodzielnie. W przeciwnym razie pozostaw włączone polecenie Odejmij obiekt, aby uzyskać najlepsze rezultaty.

Przełączanie między trybami „Dodaj” i „Odejmij”

Podczas korzystania z narzędzia Zaznaczanie obiektów często trzeba przełączać się między trybem „Dodaj” i „Odejmij”, aby dopracować obszar zaznaczenia.

Na przykład tutaj widzimy trochę pustej przestrzeni między parą, którą należy odjąć od zaznaczenia:

Kolejny obszar, który należy odznaczyć.

Odejmowanie od zaznaczenia

W pasku opcji ustawię Tryb na Lasso:

Ustawienie Trybu na Lasso.

A następnie, aby go odjąć, przytrzymam Alt (Win) / Option (Mac) i narysuję zgrubny kontur wokół obszaru:

Przytrzymanie Alt (Win) / Option (Mac) powoduje odjęcie od zaznaczenia.

Zauważ jednak, że wraz z odjęciem pustej przestrzeni Photoshop usunął również część ramienia mężczyzny i kołnierzyk jego koszuli, co oznacza, że muszę dodać te obszary z powrotem:

Fotoshop odjął zbyt dużą część obszaru.

Dodanie z powrotem części oryginalnego zaznaczenia

Więc, aby dodać je do zaznaczenia, przytrzymam klawisz Shift podczas przeciągania wokół nich:

Przytrzymaj klawisz Shift, aby dodać obszary do zaznaczenia.

A teraz te obszary są ponownie zaznaczone:

Wynik po dodaniu z powrotem części oryginalnego zaznaczenia.

Dokończenie zaznaczenia

Kontynuuj objeżdżanie obiektu, przytrzymując klawisz Shift, aby dodać do zaznaczenia, lub Alt (Win) / Option (Mac), aby odjąć, aż zaznaczenie będzie wyglądać dobrze. Oto mój wynik końcowy z parą ślubną wybraną przed tłem:

Końcowa selekcja przy użyciu narzędzia Object Selection Tool (Zaznaczanie obiektów).

W tym momencie można jeszcze bardziej dopracować selekcję przy użyciu obszaru roboczego Select and Mask (Zaznacz i maskuj) programu Photoshop. Ale zachowam to dla następnego samouczka, w którym przyjrzymy się konkretnie użyciu narzędzia Object Selection (Zaznaczenie) z Select and Mask (Zaznacz i maskuj).

Jak przekonwertować odznaczony obszar na czarno-biały

Zamiast tego przyjrzyjmy się, jak szybko przekonwertować resztę obrazu na czarno-biały, pozostawiając nasz obiekt w kolorze. W tej części zakładamy, że zaznaczyłeś już swój obiekt za pomocą narzędzia Object Selection (Zaznaczanie obiektu) lub dowolnego innego narzędzia do zaznaczania w Photoshopie.

Krok 1: Odwróć zaznaczenie

W tej chwili mamy zaznaczony obiekt(y), a wszystko inne jest odznaczone. Aby przekonwertować tło na czarno-białe, musimy odwrócić zaznaczenie, tak aby wszystko oprócz naszego obiektu zostało zaznaczone. Aby odwrócić zaznaczenie, przejdź do menu Wybierz na pasku menu i wybierz polecenie Odwróć:

Przejście do Wybierz >Odwróć.

Krok 2: Dodaj warstwę dopasowania Czarna &Biała

Aby przekonwertować resztę obrazu na czarno-biały, użyjemy warstwy dopasowania Czarna &Biała.

W panelu Warstwy kliknij ikonę Nowe wypełnienie lub warstwa dopasowania:

Kliknięcie ikony „Nowe wypełnienie lub warstwa dopasowania”.

I wybierz z listy opcję Black & White:

Dodanie warstwy dopasowania Black & White.

Photoshop dodaje warstwę dopasowania nad obrazem i automatycznie przekształca nasz kontur zaznaczenia w maskę warstwy:

Panel warstw przedstawiający warstwę dopasowania i maskę warstwy.

I natychmiast otaczający obszar zostaje przekształcony na czarno-biały, podczas gdy nasz obiekt pozostaje w pełnym kolorze:

Obszar otaczający obiekt(y) jest teraz czarno-biały.

Powiązane: Stwórz łatwy efekt Selective Color (Kolor selektywny) w Photoshopie!

Krok 3: Przeciągnij suwaki kolorów, aby dostroić konwersję czerń &biel

Elementy sterujące warstwy dopasowania Black & White (Czerń &biel) pojawiają się w panelu Properties (Właściwości) programu Photoshop. Aby dostosować konwersję czerni i bieli, przeciągnij poszczególne suwaki kolorów w lewo lub w prawo.

Każdy suwak koloru rozjaśnia lub przyciemnia różne części obrazu na podstawie ich oryginalnego koloru. Tak więc suwak Czerwienie wpływa na jasność obszarów czerwonych, suwak Żółcienie na żółcienie itd. Jeśli dany suwak nie ma wpływu na jasność obrazu, to dlatego, że żadna część obrazu nie zawierała tego koloru. Konwersję na czerń i biel omawiam znacznie bardziej szczegółowo w poradniku Konwersja zdjęć kolorowych na czarno-białe:

Przeciągnij suwaki kolorów, aby dostosować obszary czerni i bieli.

Ponieważ tło w moim obrazie zawierało dużo cyjanu, zwiększyłem nieco jasność, przeciągając suwak Cyany w prawo. A oto mój wynik końcowy:

Wynik końcowy przy użyciu narzędzia Object Selection (Zaznaczanie obiektów) i warstwy dopasowania Black & White (Czarny & Biały).

I oto mamy! Oto jak szybko wybierać obiekty na zdjęciach za pomocą zupełnie nowego narzędzia Object Selection Tool (Zaznaczanie obiektów) w Photoshopie CC 2020! Sprawdź naszą sekcję Podstawy Photoshopa, aby uzyskać więcej samouczków. I nie zapomnij, że wszystkie nasze samouczki Photoshopa są dostępne do pobrania jako pliki PDF!

Pobierz wszystkie nasze samouczki Photoshopa jako pliki PDF! Pobierz je już dziś!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.