Paul Farmer

Farmer hovoří s pacientem (Academy of Achievement)

„Je snadné romantizovat chudobu, vidět chudé lidi jako lidi, kterým ze své podstaty chybí vůle a jednání. Je snadné zbavit je lidské důstojnosti, redukovat je na objekty lítosti. Nikdy to nebylo zřetelnější než v pohledu na Afriku z amerických médií, v nichž se nám ukazuje chudoba a konflikty bez jakýchkoli souvislostí.“ („Chimamanda Ngozi Adichie.“ Brainy). Tento citát docela dobře vystihuje Paula Farmera, protože chudé ve světě nevidí jako bytosti k politování, ale jako skutečné lidi. Paul Farmer je člověk, který je natolik oddaný pomoci haitskému lidu; že i když je šance na neúspěch vysoká, bude se snažit dál. Tato usilovná práce pomáhá definovat jeho hrdinství. Své poslání našel na Haiti, kde ho chudí potřebovali mnohem více, než kdy budou potřebovat prestižní nemocnice. V roce 1987 založil s Ofélií Dahlovou organizaci Partners In Health. Tom White věnoval PIH peníze, čímž pomohl Farmerově věci, a Farmer sháněl peníze na nákup zásob krevní banky, aby lidé neumírali na nedostatek krevních transfuzí. Paul Farmer je nyní sám Haiťanem, a to díky sňatku, když se v roce 1996 oženil s Didi Bertrandovou. Paříž ve Francii je pro něj důležitá, protože tam žije jeho žena Didi a dcera Catherine. Farmerův otec zemřel ve věku 49 let v červenci 1984, když bylo Farmerovi 25 let. Hrdina musí mít inteligenci, chápat, kdo potřebuje pomoc, a umět pomoci řešit jeho problémy. Musí být starostlivý, nesmí se na nikoho dívat svrchu. Musí být také nesobecký, pomáhat někomu, kdo jeho pomoc potřebuje, což jsou charakteristické vlastnosti hrdiny. Paul Farmer si zaslouží titul „hrdina“, protože je inteligentní, starostlivý a nesobecký.

Paul Farmer je inteligentní a zmíněnou inteligenci využívá k tomu, aby pomáhal chudým lidem ve světě, počínaje jejich zdravím. Tuto inteligenci využívá k pomoci chudým, protože: „Je držitelem titulu doktora medicíny a doktora věd, oba získal na Harvardově univerzitě. V současné době je Kolokotronovým univerzitním profesorem na katedře globálního zdraví a sociálního lékařství Harvardovy univerzity a v minulosti působil jako vedoucí katedry.“ („Paul Farmer.“ Současnost…). Je certifikován v lékařských oborech potřebných k tomu, aby se mohl postarat o všechny potřeby Haiťanů, a tvrdě pracoval na lékařské fakultě, aby ji mohl absolvovat a získat licenci k výkonu lékařské praxe. To svědčí o jeho inteligenci, protože dokazuje, že je dost chytrý na to, aby získal titul M.D. a doktorát, který mu byl udělen na Harvardu. Díky prestižní pověsti Harvardu jako obdivuhodné lékařské školy jeho tituly ukazují, že je skutečně inteligentní. Dalším důvodem jeho inteligence je to, že miloval haitský lid, a: „Ovládal kreolštinu ‚jako krysa‘, řečeno haitským idiomem, a kdekoli mohl, zastavoval se a hovořil s venkovany, nasával informace“ (Kidder, Tracy). Kreolštinu ovládal mimořádně rychle a s domorodci si povídal, kdykoli mohl, čímž dokazoval svou inteligenci. Hovořil s obyvateli Haiti, kdykoli mohl, bez ohledu na to, co zrovna dělal, a s touto oddaností k němu přicházely znalosti jazyka a země. Jeho racionální rozhodnutí dokazují, že Farmer je inteligentní člověk.

Farmer dává pacientovi čistý účet za zdraví (EbscoHost, Biography Reference Center ())

Paul Farmer je starostlivý člověk, který udělá vše, aby pomohl svým pacientům. Tyto pečovatelské vlastnosti se projevují, když říká toto: „Některé věci mohu říci s jistotou: Tyto problémy jsou přesvědčivé téměř pro každého, kdo je zažije na vlastní kůži. Jedním z důvodů, proč se takové práci nevěnuje více lidí, je to, že je obtížná a mnoho projektů a snah selhává“ („Paul Farmer“ Contemporary…). Paul Farmer je člověk natolik oddaný pomoci haitskému lidu a lidem obecně, že i když je šance na neúspěch vysoká, bude se snažit dál. Tato píle pomáhá definovat jeho hrdinské vlastnosti starostlivého a laskavého člověka. Ví, že riziko neúspěchu je vysoké, stejně jako riziko vystavení se nemocem; přesto mu na něm záleží natolik, že rizika ignoruje a pomáhá lidem, kteří ho potřebují. Je starostlivý i v jiných ohledech, přičemž jeden ze způsobů se projevil, když se začal „obracet zády k bohatým přívlastkům vévody, Farmer začal vnímat staletý úděl chudých“ (Kidder, Tracy). Farmer mohl zůstat na Dukeově univerzitě a stát se bohatým lékařem s pohodlným životem, ale rozhodl se toho nechat a poznat příběh chudých a slíbil, že udělá vše pro to, aby jim pomohl. Záleží mu na těchto lidech natolik, že opustil cestu, která ho mohla dovést k pohodlnému životu bez útrap, ale jeho rozhodnutí pomáhat chudým ukazuje jeho starostlivou a vstřícnou povahu, což je něco, co se u hrdiny hledá. Dalším příkladem toho, jak je Farmer starostlivý, je situace ve vesnici Cange, kde se nachází nemocnice Zanmi Lasante. Provozuje ji PIH a „Jednoho dne vstoupil do areálu kliniky voják se zbraní v ruce… „Sem si nesmíte brát zbraň,“… „Kdo jste, abyste mi říkal, co mám dělat?“… „Já jsem ten, kdo se o vás postará, až onemocníte.“ (Kidder, Tracy.). Ani když voják vyhrožoval Farmerovi pistolí, neustoupil a řekl. I když byl voják proti němu, stejně by ho ze soucitu v srdci ošetřil. To vojáka zasáhlo, protože věděl o pověsti Paula Farmera jako lékaře proslulého v okolí Cange tím, že je nápomocen každému, bez ohledu na to, zda má peníze, nebo ne. Být starostlivý znamená udělat pro někoho něco bez ohledu na to, jak se vám odmění, a Paul Farmer projevuje nejvyšší míru péče vůči svým pacientům, kteří jsou mu všichni velmi vděční.

Farmer je obětavý člověk, kterému záleží na pacientech víc než na vlastním zdraví. Ve skutečnosti je tak nesobecký, že: „Farmer si za 13 let vzal dvě dovolené – každou si vynutilo zranění nebo nemoc. Má daleko k zasmušilosti, ale říci o něm, že je obětavý, znamená poznamenat, že svítí slunce.“ (Hellman, Ira. „Dr. Paul Farmer.“). Je tak obětavý, že si za třináct let vzal pouze dvě dovolené, iniciované zraněním nebo nemocí. Je tak oddaný své práci, že si dovolené váží méně než svých pacientů. Nedá si pokoj, dokud nezachrání každého člověka, kterého může zachránit. Dalším příkladem jeho obětavosti je, když mluvil s jedním americkým lékařem a Farmera napadlo: „Když šlo o medicínu, měl mít lékař priority ohledně toho, kde pracuje, podle svého občanství? Nebyli jsme všichni především lidé? “ (Kidder, Tracy.). Snažil by se ze všech sil léčit všechny chudé, kteří potřebují přístup k lékařské péči, bez ohledu na národnost nebo platební schopnost, a to je u lékaře to nejpotřebnější, nezištnost. Národnost je pro něj stejně důležitá jako dovolená. Nezáleží na ní, když je tolik lepších věcí, o které je třeba se starat. Nezáleží mu na národnosti, záleží mu na světě, a tento citát to dokazuje. „Přispěvatel Mother Jones John Brady napsal: „Farmerovou hlavní prioritou je probudit nás k utrpení ‚nicotných‘ lidí na světě. („Paul Farmer.“ Současnost…). Jeho hlavní prioritou je zlepšit život chudých, aby se mohli ve společnosti povznést a nakonec učinit svět lepším místem, aby tyto nobody byly stejně důležité jako všichni ostatní lidé na světě. Mohl by jen sedět a nechat někoho jiného, aby se o to všechno postaral, ale on se do toho vrhá sám a dělá to dobře, protože díky všem knihám, které napsal, a knihám a článkům, které se o něm napsaly, si lidé více uvědomují zdravotní potřeby chudých. Trocha obětavosti dokáže urazit dlouhou cestu a Paul Farmer nám pomohl si to uvědomit.

Farmer provádí vyšetření pacienta (Academy of Achievement)

Zasloužilí hrdinové jsou inteligentní, starostliví a obětaví. Paul Farmer si zvolil těžkou, ale prospěšnou cestu, když se rozhodl zasvětit svůj život lidem na světě, kteří potřebují lékařskou pomoc. Tato volba přinesla prospěch nejen lidem, kterým se dostává jeho lékařské péče, ale i celému světu, protože PIH v čele s Paulem Farmerem nachází léky na nemoci, které zatím lék nemají. Tento lék pak ukazují zdravotnickým programům na mezinárodní úrovni. Navštěvuje také chudé, aby jim dal naději a slíbil, že najde způsob, jak jim pomoci. Ve všech lidech, se kterými se setkává, vzbuzuje naději a také touhu rozhodnout se správně a pomáhat lidem. Na nikoho se nedívá svrchu a je vždy přátelský a rád si popovídá, zejména s pacientem. Ošetří i pacienty s nakažlivými nemocemi, protože i když je může chytit, stejně ošetří každého a všechny. Paul Farmer je pro ostatní inspirací v tom smyslu, že: „Nic mu neudělalo větší radost, než když viděl pacienta, který překonal všechny překážky a uzdravil se.“ (Kidder, Tracy.). Je inspirací, protože to největší, čeho je svědkem, je pro něj pacient, který se uzdravuje. Vědomí, že se mu to podařilo a že je tou změnou, je tak inspirující. Nechce za to peníze ani nic jiného, jen když vidí pacientův úsměv, stojí to za to. Jde příkladem a snaží se udělat svět obětavějším. Dalším důvodem, proč je inspirativní, je: „… nezabýval se mýty třetího světa, jako je víra v čarodějnictví, ale rozhodl se zpochybnit mýty prvního světa… Chudí potřebovali vzdělání, práci a slušné bydlení.“ A to se mu podařilo. (Kidder, Tracy.) To je další bod, který dokazuje, že Farmer je inspirací, protože nejen léčí nemoci, ale zastavuje nemoci u kořenů, aby se svět stal lepším místem. Chápe, že chudí lidé mají problém pomoci si sami, a ví, že aby jim pomohl, musí vystoupit a něco říct. To je inspirativní, protože je to příklad pro nás ostatní, a my teď víme, že bychom měli zakročit a pomoci těm méně šťastným. Proto si Paul Farmer zaslouží titul hrdina.

Citovaná díla

„Chimamanda Ngozi Adichie“. BrainyQuote.com. Xplore Inc, 2015. 11. února 2015.

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/c/chimamanda522378.html

Hellman, Ira. „Dr. Paul Farmer.“ Biography 5.9 (2001): 82. Biografické referenční centrum. Web. 4

únor 2015.

Kidder, Tracy. Hory za horami. New York: Random House, 2003. Tisk.

„Životopis Paula Farmera“. — Akademie úspěchů. Academy of Achievement, 4. prosince 2013. Web. 31. 1. 2015.

„Paul Farmer“. Současní autoři online. Detroit: Gale, 2012. Životopis v souvislostech. Web.

28. 1. 2015.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.