Ep.1034: Czy Jezus NAPRAWDĘ umarł za wszystkich?

Można by pomyśleć, że bylibyśmy zgodni w tak ważnym temacie jak ten. Jednym z głównych powodów, dla których nie jesteśmy, jest to, że sama Biblia wydaje się wysyłać mieszane wiadomości w tej sprawie. Mówi nam ona wyraźnie, że Jezus przyszedł zbawić tych, którzy wierzą. Powiedział w Ewangelii Mateusza 7:14 (parafrazując), że brama jest mała, a droga do życia wąska, i niewielu jest takich, którzy ją znajdują. To zdaje się wskazywać, że zbawienie jest specyficzne – musisz uwierzyć w Jezusa i przejść trudną ścieżkę. Każdy, kto nie spełnia tych warunków, jest po prostu wykluczony. Dla wielu takie podejście kończy spór. Albo i nie…

Biblia mówi również (sparafrazuję i podkreślę 1 Jana 2:2), że Jezus przyszedł, aby odkupić nas od naszych grzechów, ale przyszedł również za grzechy całego świata. Dodatkowo w 1 Tym. 2:6 jest napisane, że Jezus dał siebie samego na okup za WSZYSTKICH. Kiedy spojrzymy na te teksty i kilka innych w świetle nauczania o „wąskiej drodze”, natrafimy na coś, co może być postrzegane jako pełnowartościowa debata… lub przynajmniej uzasadniona sprzeczność. Jak to możliwe, że obie drogi mogą być prawdziwe? Jak Jezus mógł umrzeć tylko za wybranych, a mimo to odkupić całą ludzkość? Czy możemy pokazać, że Jezus umarł za wszystkich?

Właściwie, piękno tej całej sprawy polega na tym, że obie koncepcje mogą być całkowicie prawdziwe. Jeśli na chwilę cofniemy się od szczegółów i przejrzymy kontekst wielkiego obrazu, w którym te rzeczy są wypowiadane, zaczyna wyłaniać się zupełnie nowy poziom znaczenia. Sprawdź nasz podcast z 13 sierpnia 2018 r., „Czy Jezus NAPRAWDĘ umarł za wszystkich?” i przekonaj się sam. Wyłożyliśmy grzech pierworodny i to, jak od samego początku planowano go odpokutować. Przyglądamy się ikonicznej obietnicy danej Abrahamowi o „błogosławieniu wszystkich rodzin na ziemi” i roli, jaką odegrał Mojżesz w wyostrzeniu naszego zrozumienia tej obietnicy. Następnie obserwujemy, jak Jezus łączy każdy szczegół w całość i staje się punktem zwrotnym wieczności dla całego rodzaju ludzkiego. To jest podróż, której nie chcesz przegapić!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.